Międzynarodowy Dzień Mediacji Koszalin 2016

Międzynarodowy Dzień Mediacji Koszalin 2016
Właśnie wróciłam ze spotkania szkoleniowego zorganizowanego przez Sąd w Koszalinie. W spotkaniu uczestniczyli sędziowie z Wydziału Spraw Rodzinnych i Nieletnich SR w Koszalinie oraz mediatorzy. Spotkanie było prowadzone w formie otwartej dyskusji, wymieniliśmy się uwagami i doświadczeniami zawodowymi z życia mediatora w realiach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Każdy z nas mediatorów podzieli...
More

nowe rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia mediatora w sprawach cywilnych

W dniu 1 lipca 2016 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym. Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia mediatora za postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych prowadzone na podstawie skierowania sądu. Porównując nowe stawki wynagrodzeń me...
More

A co to w zasadzie jest ta mediacja?

Pewna osoba pogratulowała mi dziś, że rozwijam swoją działalność. Ucieszyłam się - miło że ludzie doceniają nasze starania. Zaraz potem usłyszałam jednak pytanie, co to właściwie jest ta mediacja? Wyjaśniłam oczywiście od razu, że mediacja jest to postępowanie, które ma na celu wsparcie stron w dojściu do porozumienia i rozwiązaniu powstałego między nimi konfliktu. Chciałam w dzisiejszym wpisi...
More

mediacja w sprawach konsumenckich

Trwają prace nad projektem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Pozytywnie należy ocenić m.in. propozycję, zgodnie z którą przedsiębiorca będzie miał obowiązek wskazać konsumentowi instytucję prowadzącą takie spory - pisze adw. Łukasz Wydra, partner w KML LEGAL Szmid Sander Wydra Adwokaci i Radcowie Prawni. Więcej na ten temat można przeczytać TUTAJ
More